Brigády v Praze - brigády pro studenty - Praha

Sběr a užití osobních údajů
Když navštívíte naše webové stránky, náš server z bezpečnostních důvodů přechodně zaznamená následující data: doménu nebo IP adresu volajícího počítače, čas vstupu, údaje o každém souboru, který klient požadoval (název souboru a URL), kód HTTP, odkazující URL (webová stránka, kterou jste navštívili jako poslední), a počet bytů přenesených během vaší návštěvy stránek. Na vašem PC můžeme uchovávat informace ve formě cookies. Cookie je částečná informace, kterou může webová stránka poslat vašemu prohlížeči a uložit ve vašem systému. Cookies nám však neumožňují přístup do vašeho systému ani k vašim osobním údajům. Je třeba však upozornit, že nesprávné nastavení vašeho prohlížeče umožňuje cookies využívat. Pokud nechcete cookies využívat, je třeba adekvátně upravit nastavení. Cookies využíváme pouze při úpravě webových stránek dle vašich požadavků a preferencí. Osobní údaje - jako je vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu - nezaznamenáváme, pokud je neposkytujete dobrovolně, když se např. účastníte nějakého průzkumu, soutěže či loterie, nebo když podáváte formulář s žádostí o zaměstnání. Využití a šíření osobních informací popsaných výše Vaše osobní údaje jsou užívány výhradně společností brigady.vpraze.com především k administrativním účelům a k tomu, abychom lépe plnili vaše požadavky a znali vaše preference - pro jaký případ uvedete vaše osobní informace na webových stránkách, pouze pro takový budou použity.

Kontaktujte nás e-mail: brigadyvpraze@gmail.com

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Ochrana osobních údajů
© 2007-2016 AndreW-design & Dostis

Doporučujeme
brigady.vbrne.com
Maturita.cz
Vejška.cz - Vysoká škola efektivněji.